Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Styrgruppen

 

Samtliga aktörer är representerade i styrgruppen. Styrgruppen beslutar om verksamhetsplanen och temagruppens prioriteringar.


Inom styrgruppen initieras samarbeten och fattas beslut efter dragning från kansliet. Styrgruppens medlemmar kommer att delta i olika arbetsgrupper som formas och revideras i samband med den årliga verksamhets-planeringen. Samtliga styrgruppsmedlemmar verkar inom området strategisk påverkan.

Styrgruppens medlemmar består av:

Inger Ashing, ordförande, Ungdomsstyrelsen.

Stefan Tjärnback, Arbetsförmedlingen

Linda Johansson, Communicare

Ingeborg Watz Forslund, Försäkringskassan

Sven Sundin, Skolverket

Karin Flyckt, Socialstyrelsen

Åsa Karlsson, SKL

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen