Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!
 
Besök på De Plannenmakers i Leeuwarden, Holland,
24-25 november 2011

Från långvarigt socialbidrag till eget företagande
Temagruppen åkte i slutet av november på en studieresa till Holland. Holland är ett land som på många sätt är likt Sverige och därför gick resan dit med förhoppning att hitta verksamheter som skulle kunna implementeras i Sverige. Ett av de projekt som vi besökte var De Plannenmakers som är ett privat företag som arbetar för att stimulera entreprenörskap och eget företagande för unga som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Företaget drivs av erfarna entreprenörer som delar med sig av sina erfarenheter. Det finns ingen ESF finansiering med i bilden eftersom det är en verksamhet som har pågått under flera år och som står på egna ben med finansiering från kommunen.

Direktören Ritske Jan Merkus fick idén till företaget när personaluthyrning blev allt vanligare:

- Varför gå in som anställd med dåliga villkor i ett personaluthyrningsföretag när de kan hyra ut sig själva?

 

Liksom i Sverige är det arbeten såsom städning, hushållsarbete och enklare IT-tjänster som personaluthyrare inriktat sig mot. Det är även inom de branscherna som de flesta av de unga företagarna profilerar sig. Innan det är möjligt att starta ett företag måste de ha en kortare utbildning som de får i liten grupp, max nio personer, i de lokaler där De Plannenmakers huserar. De lär sig administration, ekonomi, lagar, skatter och datorhantering. De tränar kommunikation, förhandling och kundbemötande. I den personliga utvecklingen ligger det att bli bättre på rutiner och att förbättra självförtroendet och självkänslan. Även viljan att ta risker är viktig liksom att lära sig att prissätta tillräckligt bra för att få verksamheten att gå runt. Coachen Hilly Bijl menar att den här grunden är mycket viktig:

 

- Grupprocessen är betydande för att de ska utvecklas. Många tycker att det är jobbigt med grupper men jag övertygar dem om att gruppen inte är emot dig! Den ska göra dig bättre! När de har stärkts är de redo att ta sina affärsidéer närmare marknaden. Vårt motto är att alla är kapabla till något!

 

Engagemanget på De Plannenmakers går inte att ta miste på. Viljan att förbättra situationen för de arbetslösa är helt avgörande för att få bra kvalitet och Ritske Jan Merkus vittnar om att de som har ett långvarigt utanförskap och god erfarenhet av sociala insatser direkt känner av falsk omsorg.

 

Vi fick också förmånen att träffa två politiker, Anne Romkema och Manon van Althuis, från det kommunala parlamentet. Politikerna har ett nära samarbete och en tät dialog med De Plannenmakers eftersom det är kommunen som finansierar verksamheten. Deltagarna har dessutom oftast kommunalt socialbidrag som försörjning. De berättar om en innovativ finansiell lösning där deltagarna har möjlighet att helt eller delvis behålla sitt socialbidrag under första tiden med det egna företaget. Det finns liknande stöd för de som startar eget i Sverige men skillnaden är att de i Leeuwarden får behålla bidraget i hela tre år! På frågan om det inte är ett stort risktagande eller en för stor insats från kommunen svarar Anne Romkema:

 

- Det här är en mycket bra investering för oss! Ungefär sjuttio procent av de som startar företag med stöd av De Plannenmakers lämnar sitt socialbidragsberoende. En del deltagare har då varit beroende av socialbidrag i mer än tio år.   

En tidigare deltagare, Soenita Toelsie, driver nu en städfirma. Efterfrågan på hennes tjänster är nu så stor att hon kommer att behöva anställa någon. Hon planerar dessutom att starta ett föräldrakooperativ för att driva en förskola.

 

- Jag hade socialbidrag i flera år, men när jag kom till The plannenmakers började jag tro på mina förmågor mer och mer. Jag har Ritske att tacka för så mycket!

Politikerna i Leeuwarden är stolta över vad de har åstadkommit och de har nu en hög nivå av egenföretagande. De ser sin verksamhet som mycket framgångsrik men tror ändå inte på att de skulle kunna sprida verksamheten i någon betydande omfattning över Holland. Manon van Althuis:

 

- Vi ser ingen mening i att skala upp det här för att sprida till andra kommuner i Holland. Allt bygger på lokala lösningar och vi har succesivt utvecklat företagandet i närmare 30 år. Vi har nu en hög nivå av egenföretagande och andra kan också få det om de försöker.

 

Vi frågar om det finns någon särskild framgångsfaktor som alla projekt bör tänka på? Svaret är att individen måste utvecklas för att det ska hålla på sikt! De måste även få den tid som krävs.


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen