Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!
 


 

Styrgruppen i London för att träffa Audit Commission

Temagruppen Unga i arbetslivet har varit i London.

Vi blev varmt mottagna på Audit Commission av forskningschefen Thomas Hughes och Gillian Cowan från Utbildningsdepartementet bland annat.

Sedan följde en intressant presentation av Audit Commissions verksamhet. De har som uppdrag att göra lokala revisioner av kvalitet i medborgarservice. De ser på lokala kostnader i relation till kvalitet; Value For Money; VFM är ett återkommande begrepp.

Men de gör också nationella studier. De som vi pratar om mest är Tired of hanging around, som handlar om vad unga utanför faktiskt kostar för lokalsamhället. Against the odds handlar om NEETs. Not in education, employment or training – Unga som varken arbetar eller studerar. Den rapporten har inspirerat Temagruppens rapport Unga som varken arbetar eller studerar, hur många är de och vad gör de?. Audit Commission är intresserade av att ta reda på vilka åtgärder som kan reducera kostnaden för samhället.

Samarbete mellan olika aktörer är en framgångsfaktor som nämns. Från departementets sida använder man uppgifterna om hur stor andel som tillhör gruppen lokalt, och är förtjusta över att trots en lågkonjunktur sjunker andelen Unga som varken arbetar eller studerar i åldersgruppen 16-18 år i stort sett i hela England. Siffrorna för ungdomsarbetslöshet i åldern 18-24 år är däremot dystra.

Länk till Audit commission www.audit-commission.gov.uk

Framtid med hjälp av Community Links

På sitt studiebesök i London besökte Temagruppens delegation Community Links i Newham. www.community-links.org

Där hade vi en mycket inspirerande eftermiddag. Community Links har funnits i 35 år i Newham och verkar vara ett nav för inkluderingsarbetet i stadsdelen. Newham är en av Östra Londons fattigare stadsdelar med hög arbetslöshet. Det är också en stadsdel med hög genomströmning av boende; 40 procent flyttar från stadsdelen årligen och 35 procent är nyinflyttade. Det gör att behovet aldrig minskar av Community Links arbete för att skapa lokal sammanhållning. Community Links arbetar med alla åldersgrupper – och ser det som en framgångsfaktor – men barn och ungdomsarbetet är kärnverksamheten och de har ett 40-tal olika verksamheter.

 

Unga på väg mot studier eller arbete – Future Links i Newham.

Community Links har engagerad personal och många volontärer. Verksamheten drivs på flera platser i stadsdelen och att arbeta som volontär är ett bra sätt att skaffa arbetslivserfarenhet och något att skriva i sitt CV menar Tracy Smith, Coordinator för Future Links. Future Links följer ett 10 veckors program som inkluderar teambuilding, kurser i”Första hjälpen” och ”Hälsa och säkerhet” – något som alla anställda i England förväntas ha gått. De hjälper till med att söka ekonomiskt stöd om det behövs (det är mycket krångliga regelverk i England med över 40 olika bidragstyper med olika krav) och andra vanliga jobbsökar aktiviteter. Aaron Barbour – Chef för Community Links berättar om de ”multiple barriers” som invånarna i stadsdelen har; låg utbildning, hög arbetslöshet, låga inkomster och att de är ”geographically trapped”. Newham har en 50 procentig barnfattigdom. Men samtidigt finns det en positiv attityd och ljus i mörkret, OS 2012 är ett sådant som leder till många investeringar bland annat i stadsdelen. En stor shoppinggalleria har byggts – och de samarbetar med CL för att rekrytera unga från lokalsamhället.  De samarbetar med flera kända engelska företag för att få mentorer och praktikplatser.

Framgångsfaktorer som nämns är; individuellt förhållningssätt, relationsbyggande, motivation, arbetsgivarsamarbeten, mjuka värden/värderingsövningar och ett samarbete mellan olik aktörer och sektorer.

 

Till vänster den svenska delegationens Helena Wintgren från Skolverket, Roy Melchert från SKL, Linda Johansson och Jeanette Fredberg från Communicare och till höger Tracy Smith och Kirsty Collander-Brown från Community Links.

 


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen