Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Projektbesök & artiklar 2010


UNGDOMSSTYRELSEN:
Fokus 10 – en analys av ungas inflytande
Fokus 10 är en ny rapport av Ungdomsstyrelsen. Rapporten kartlägger ungas situation vad gäller inflytande och delaktighet med hjälp av den senaste statistiken och forskningen på området. Rapporten tar ett brett grepp om ungas inflytande och belyser situationen inom den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden.


Ladda ner rapporten
24% av Sveriges ungdomar är arbetslösa - mer än EU-snittet

Ungdomsarbetslösheten, upp till 25 år, är inte smickrande för den svenska regeringen. Sveriges ungdomsarbetslöshet i oktober uppmättes till 24 procent, vilket är över både euroområdets som EU:s snitt på lite drygt 20 procent.

Läs hela artikeln på Privata Affärer
Ungdomsprojekt med transnationella inslag

- Konferensrapport från erfarenhetsutbyte mellan projekt. Nu släpper vi den senaste rapporten i vår skriftserie.

 

 

 

Läs mer här: Oscar Svensson berättar om vår senaste rapport "Allt fler unga går varken i skolan eller har ett jobb. De lever i ett utanförskap som riskerar att bli livslångt. De bollas de runt mellan åtgärder och myndigheter i ett cyniskt spel där ingen vill sitta med svartepetter. Och regeringen står passiv."

 

Till artikeln

 Låg aktivitet i jobbgarantin för ungdomar

Deltagarna i jobbgarantin för ungdomar har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten, visar en ny IFAU-rapport.

 

Läs mer här: Låg aktivitet i jobbgarantin för ungdomarRikskonferensen 2010
Tema: Ungas inflytande


800 konferensdeltagare, i Münchenbryggeriet, samlades för två dagar, 31 nov - 1 dec.
På schemat stod 28 seminarier om Ungas inflytande. Varav 5 stycken arrangerades av Temagruppen Unga i arbetslivet.Säffle Work Factory finns kvar i Säffle och utvecklas

Under 3 år har 5 kommuner – Säffle, Åmål, Årjäng, Dals-Ed och Bengtsfors provat en modell för att jobba med unga arbetslösa. Modellen kallar de Work Factory, och idén kommer från Fame Factory.

 

Läs hela artikeln

"Vi är här för att reda på vad vi vill göra"


Det konstaterar en av de unga som Temagruppen Unga i arbetslivet möter under besöket hos projektet Karriär i Halland. Projektet drivs av Region Halland tillsammans med regionens kommuner och Arbetsförmedlingskontor.

Läs hela artikeln

 ESF-dagen i Örebro bjöd på Speed-dejting

Den 4 november 2010 samlades ungdomsprojekt av stor variation från hela Sverige i Örebro för att utbyta erfarenheter om ungas möjligheter i arbetslivet.

Dagen varvades med föreläsningar och en mängd möten mellan projekt och konferensdeltagare. Bland annat genom-fördes en speed-dejting. Under 4 pass på respektive 20 minuter fick vi chansen att dejta andra projekt. Ett mycket lyckat inslag.

 

Till bilderna

The European Network on Youth Employment lanserar webbsida

Nätverkets mål är att identifiera och sprida god praxis i syfte att främja lösningar på problem som unga möter.

Läs mer här (engelska): The European Network on Youth Employment


 

Lunds universitet: Arbetslösheten bland unga minskar - men inte de kommunala insatserna


Läs Lunds universitets pressmeddelande

 

 

Ungdomsvägvisaren - Ett arbetsmarknads-projekt utan målet att deltagarna ska få jobb 

Läs artikeln i Skånskan REGERINGEN: Ytterligare insatser för unga arbetslösa

Regeringen genomför vid årsskiftet en rad åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. De nya reglerna syftar till att arbetslösa ungdomar på ett tidigt stadium ska få ta del av individuellt anpassade insatser, så att de så snabbt som möjligt ska få arbete eller påbörja en utbildning. Aktiva insatser i ett så tidigt stadium som möjligt är ett viktigt steg på vägen för en minskad ungdomsarbetslöshet.


Läs mer här


Toscana – samarbete mellan regioner för ökad rörlighet

”Anledningen till att jag sökte? Jag såg det som en chans på miljonen att få möjlighet att testa mina kunskaper utomlands och att jämföra mina färdigheter med andra”.

Det berättar Niccolò Banchetti, som har deltagit i satsningen ”work experience abroad”, som är ett av många initiativ Toscana har tagit för att öka rörligheten bland sina medborgare – inte minst bland unga. 

Inom ramen för samarbetet European Network on Youth Employment gjorde Oscar Svensson, utredare, för Tema-gruppen Unga i arbetslivet ett studiebesök i Italien 11–12 november 2010. Besöket innehöll diskussioner både med personal vid mobilitetsenheten i region Toscana och personer olika ESF-finansierade projekt.

Läs hela artikeln


 

Unga som varken arbetar eller studerar, Nordiska rådets arbete kring ungdoms-arbetslöshet och uppbyggnad av en nordisk databank för goda exempel samt projekt för unga med funktionsnedsättning, det var några av de ämnen som diskuterades när den expertgrupp som är knuten till temagruppen träffades i början av februari.

Till artikelnProjektbesök 2010Praktik är ingen enkel sak »
Ungdomsprojekten i östra mellansverige träffades i Örebro för att utbyta erfarenheter kring hur man utvecklar och driver samarbetet med arbetsgivare, såväl privata som offentliga. Alla är överens om att arbete som anställd eller praktikant är oerhört viktigt för en arbetslös ungdoms framtida etablering.

 

Temagruppen Unga i arbetslivet besökte projekt i Norrland »
I Norrland samlas några projektledare för erfarenhetsutbyte en gång per halvår. Vid temagruppens besök 29 mars 2010 fanns pågående projekt från Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå på plats. Vad kan man lära av varandra?

 Temagruppen besökte Piteåprojekten Komlär och Kompare

Oscar Svennson, utredare och Karin Fridén, co-coordinator från Temagruppen Unga i arbetslivet besökte i dagarna Piteå.
Läs Piteå Tidningens artikel om besöket: Piteåmetoder kan spridas över landet

Temagrupp Unga i arbetslivet besökte Five i Falun Borlänge »
Temagrupp Unga i arbetslivet har besökt ett mycket intressant ESF-projekt i Falun Borlänge. Projektet drivs av Näringslivet i Falun Borlänge i syfte att behålla och utveckla bygdens ungdom i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Falun.
Projektbesök på Communicare i Karlstad PDF »

Vid temagruppens besök hos Communicare träffade vi bland annat några unga som får information om möjligheten att åka på Europeisk volontärtjänst (EVS),

projektpersonal och Communicares ledning vid huvudkontoret i Karlstad.
Vi mötte även några av Communicares jobbcoacher som är knutna till Arbetsförmedlingens arbete med kompletterande aktörer.

Projektbesök i Mellersta Norrland (Härnösand) PDF »
Temagruppen Unga i arbetslivet var med på en träff kring kommunernas uppföljningsansvar i Härnösand. Arbetet inom Temagruppen presenterades, Ungdomsstyrelsen hade en genomgång av rapporten Vägarna in (2009) och Leif Klingensjö från SKL berättade om kommunernas erfarenheter av uppföljningsansvaret.

 Unga In på Fryshuset i Stockholm »
Temagrupp Unga i arbetslivet har besökt det nya ungdomsprojektet Ung Inn på Fryshuset i Stockholm. Projektägare är Arbetsförmedlingens huvudkontor.


  

 

 
 

 Praktik är ingen enkel sak »
Ungdomsprojekten i östra mellansverige träffades i Örebro för att utbyta erfarenheter kring hur man utvecklar och driver samarbetet med arbetsgivare, såväl privata som offentliga.

 

 Nyhetsbrevet september

Laddas ner som pdf.