Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 


 

Nätverksträff i Örebro 

Påverkansarbete sker på flera håll inom Socialfonden. Nätverket gör gemensamma kraftinsatser möjliga.

Tisdagen 22 februari träffades projektnätverket östra mellansverige och på dagens program stod strategisk påverkan. Inom Socialfondsprogrammet är arbete strategisk påverkan av central betydelse. Fredrik Jönsson från projektstödet Spel leder nätverksträffarna och till detta tillfälle hade bjudit in Jacob Schulze att berätta mer om hur man kan arbeta på området. Vid samtal om hur man har jobbat med dessa frågor hittills berättade Lennart från Jobb i Sikte att man som effekt av en debattartikel i Nerikes Allehanda lyckats väcka Nyamko Sabunis intresse för projektet. Örjan på Aktiva som bl. a. äger projektet Transit redogjorde för att de kommer börja utbilda mellanchefer inom både kommun och företag om de målgrupper man jobbar med. Dessutom har de jobbat lokalt med att öppna upp kontakten mellan tjänstemän inom olika nämnder som bör samverka för att ungdomar med funktionsnedsättning inte ska hamna i kläm.

Vid nästa träff ska man jobba vidare med att titta på vilka resultat man bör sprida vidare och hur man kan målgruppsanpassa budskapet för strategisk påverkan.
    


 


Peter Pedersen

Temagruppen Unga i arbetslivet

 


 


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen
I blickfånget

 International Youth Unemployment Seminar 2010 Blog »

 Fokus Danmark: Hur bekämpas ungdoms-arbetslösheten där? »

Kalendarium

 

 Styrgruppsmöte och projektbesök i Söderhamn
7 april.

 

• Regional konferens Jönköping » 
Hur samhället möter unga.
8 april.

 Att skapa vägar in - arbete, utbildning och unga i utanförskap »
19-20 april 2010 på Fittja gård, Stockholm.