Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Ungdomsprojekt med transnationella inslag

 

Idag startade (2 mars) vårens stora ungdomsskonferens under det ungerska ordförandeskapet. Ungdomsstyrelsen finns på plats tillsammans med ungdomsdelegater och representanter från utbildningsdepartementet. Den strukturerade dialogen står på schemat. Läs mer: http://eu2011.mobilitas.hu/

 

Stefan Holmgren, Ungdomsstyrelsen (Ung och Aktiv i Europa), är på plats och bloggar direkt för Temagruppen Unga i arbetslivet.

 

 

 

 

 

 


 


STEFAN BLOGGAR (kronologisk ordning nedifrån)

 
TORSDAG 3 MARS
 

kl: 14:10

Förslaget från gruppen: "All young people should have easier access to career path orientated support and labour market information which is youth-friendly. Innovative and engaging – through a formal and non-formal education setting. Qualified individuals such as youth workers, career advisors and trained teachers must... be recognized as the significant source for relevant support."

 

kl: 12:10

Nu har workshopgrupperna börjat. MIn grupp diskuterar vad som ska stå i resolutionen kring "information and guidance". Det är spännande med internationella samarbeten. Gruppen behöver enas om vilken av de två prioriteringar vi ska satsa på. Information och stödstrukturer eller unga och entreprenörskap. Ställningen är... 11-9 i röster - diskussionen
 


 
ONSDAG 2 MARS
 

kl: 18:30

Vi närmar oss avslutningen av dagens övningar. En kort rapport från arbetsgrupperna indikerar att det har varit många informationspunkter på agendan och ganska få diskussionspunkter.... Imorgon ska vi delas in i 8 arbetsgrupper och diskutera vilka prioriteringar som ska skrivas in i den resolution som ska antas i maj av EUs ungdomsministrar.
 
Morgondagens process styrs av processledare från EU och Ungern. Allt under kontroll av professor Howard Williamson. http://www.youthstudies.eu/portraits/howard/
 
 
 

kl: 16:31

"Bra att man har hittat nya samarbeten nationellt. Mindre bra att tiden varit knapp. De språk som kommissonen/EU använder behöver tänkas målgruppsanpassas. En annan rekommendation är att bibehålla samma personer som ska jobba med implementeringen, vilket innebär att mer pengar behöver tillföras från kommissionen (om d...e vill ta den strukturerade dialogen på allvar). Kontinuitet är viktigt."
 
 

kl: 16:25

"En bra sak är att processen har varit flexibel. Varje land har haft möjlighet att anpassa till sin verklighet. Ett problem har varit att tiden att engagera alla aktörer har varit kort/snävt tilltagen. En rekommendation är att minska antalet nationella konsultationer (från 3st) och kanske på så sätt ha tid att genomför...a en bredare konsultation (nå unga som inte är organiserade)."
 
 

kl: 16:20

Alla Europas kontor för Ung och Aktiv i Europa tycker till om processen i den strukturerade dialogen. Kort sammanfattning följer.....
 
 

kl: 13:01

Efter ett tacktal från ordföranden från "China youth federation" , fick några ungdomar som deltog på studieresan till Kina visa ett bildspel. Mottagningen, kinesiska muren, olika maträtter etc. Det första initiativet på samarbete under EU-året verkade vara en trevlig tillställning för alla inbjudna….Man kan inte annat ...än fråga sig hur diskussionen kring de mänskliga rättigheterna sett ut?
 
 

kl: 12:26

Peter Matjasik, president European Youth Forum, visar en fin reklamfilm från det första ungdomsmötet genomfördes i Kina. Där framtida ledare från EU och Kina möttes under kontrollerade former. Läs mer: http://www.youthforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=746%A2011-is-the-eu-china-year-of-youth&catid+2...8%3Acurrent-users&Itemid=89&lang=en
 
 

kl: 12:10

Många ungdomsdelegater höjde på ögonbrynen när diskussioner kring den strukturerade dialogen byttes ut mot information om ungdomssamarbete med Kina. Nu ska vi lyssna på delegater från Kina....
http://www.2011euchinayouth.eu/


 

 

kl: 12:00
Peter Matjasic
– president European Youth Forum presenterar 18 månaders cykeln kring strukturerad dialog.
Läs mer vad han går igenom på: http://www.youthforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=836&lang=en&Itemid=28
Eller
http://eu2011.mobilitas.hu/structured_dialogue_

 

kl: 11:38

Jan fortsätter:
Fokus ligger mer och mer på icke-formellt lärande. Ungdomsledare (youth workers) och frivilligt arbete är viktigt. Vi måste fånga upp kunskapen i det icke-formellt lärandet.

 

 

kl: 11:35
Jan Truszczynski – EU kommissioinen:
1 av 5 unga står utan jobb I EU. Verktyg för att implementera handlingsplanerna finns och utvecklas. Youth in the Move fokuserar på bättre utbildning, bättre ”training”, hur man genomför övergångsperioden mellan skola – arbetsliv på ett bra sätt.

 

 

kl: 11:30
Miklos Soltesz, minister för social sektor i Ungern inleder:
"Ungdomsfrågor är viktiga att ta på allvar. I omvärlden syns detta tydligt med aktuella händerlser i Tunisien, Egypten o Libyen. Ungdomskonferensen har uppgifter att fylla. Under 18 månader har vi haft en strukturerad dialog på temat ungdomsarbetslöshet. Vi är tacksamma till... de som arbetat i processen och tagit fram förslag på förbättringar."

 
 

kl: 11:00
EU Youth Conference and DG meeting i Budapest har startat!
105 ungdomsdelegater, 65 beslutsfattare från olika departement och 40 representanter från ung och aktiv i Europa träffas för attbl.a. sammanfatta arbetet med den "strukturerade dialogen" (läs mer i länken)

 

 


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen