Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!
 


Studie av praktik inom ESF-projekt
I oktober 2010 påbörjade Temagruppen Unga i Arbetslivet en undersökning som fokuserar på praktik inom ESF-projekt. Arbetet kommer att utmynna i två stycken handböcker om vad som är viktigt att tänka på för att praktikperioden ska bli en så bra erfarenhet som möjligt för både ungdomar och arbetsgivare.

 

Arbetet kommer innefatta en enkät till arbetsledare vilka fungerar som handledare åt unga som gör sin praktik. Temagruppen kommer även under våren besöka cirka tio ESF-projekt för att genomföra intervjuer med projektledare, ungdomar och handledare. En handbok kommer att rikta sig till arbetsledare och den andra kommer att rikta sig till projektledare som arbetar med arbetslösa unga inom ESF finansierad verksamhet. Arbetet görs tillsammans med Skolverket och SKL.

 

Ni som verkar inom ESF-projekt och har erfarenhet av att arbeta med praktik får gärna kontakta oss:


Lidija Kolouh
lidija.kolouh@ungdomsstyrelsen.se
08-566 219 14

Peter Pedersen
peter.pedersen@ungdomsstyrelsen.se
08-566 219 35

Magnus Björkström
magnus.bjorkstrom@ungdomsstyrelsen.se
08-566 219 4613 januari 2011
Blixtvisit i Hemse
 
Temagruppen jobbar sedan i höstas med att titta närmare på praktik. Den 13 januari åkte Lidija och Peter från Temagruppen samt Sven Sundin från Skolverket till Hemse för att träffa och intervjua Johannes som leder projektet Shift, två deltagare i projektet samt en handledare på biblioteket i Hemse för att diskutera vad som fungerat bra och mindre bra när unga varit ute på praktik. Shift ingår i en utbildning på Gotlands Folkhögskola som riktar sig till personer som har aspergers syndrom eller andra närbesläktade neuropsykiatriska diagnoser.

 

Ett generellt men påtagligt intryck efter besöket på Hemse folkhögskola är att personalgruppen arbetar med stort engagemang och att de individanpassar utbildning och praktik i nära samarbete med ungdomarna och arbetsledare som tar emot unga praktikanter. Förutom en inbyggd flexibilitet i verksamheten och de individuella lösningarna, följer personalen även upp deltagarna efter att de lämnat projektet. Shift är ett avslutat ESF-projekt, men har nu blivit en del av den ordinarie verksamheten på Hemse folkhögskola. Då Temagruppen frågade projektledaren Johannes om vilka faktorer som han tror har lett till framgång så fick vi med oss tre nyckelord: Tid, Tålamod och Engagemang (Att bry sig - på riktigt).


Om du vill ha mer information om Shift:

http://www.gotland.fhsk.se/
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Smaland-och-Oarna/Shift/
15 december 2010
 Temagruppen drog söder ut


15 december 2010 packade Lidija från Temagruppen väskorna och tog flyget till Malmö. Projektet Jobb i Hyllie ville Temagruppen veta mer om. Jobb i Hyllie startade i augusti 2009, under namnet Hyllie i förändring och är ett ESF finansierat projekt med Arbets- och Integrationscenter (AIC) Hyllie, Malmö stad som projektägare.
Verksamheten ska pågå till juni 2012. Jobb i Hyllie genomsyras av idén om det sociala ansvarstagandet. Företag kan bidra till ett socialt hållbart Malmö genom att erbjuda praktik till personer i behov av en lärande arbetsplats. IKEA och Malmö Arena är två exempel på företag som samarbetar med Jobb i Hyllie.

Företag erbjuds en skräddarsydd rekryteringsservice genom  ett rekryteringsteam som arbetar med alla delar inom rekrytering och urval. Lidija tillbringade en dag på IKEA i Malmö som tar emot unga praktikanter från Jobb i Hyllie. Intervjuer genomfördes med projektledare, två unga praktikanter samt arbetsledaren på IKEA. De unga praktikanterna arbetar på IKEAs restaurang och får även ta del av en skräddarsydd utbildning som har arbetats fram i samverkan mellan det mottagande företaget och projektet Jobb i Hyllie. De bestående intrycken efter besöket är att arbetsledaren var genuint intresserad av praktikanterna och var även villig att hjälpa de unga med individuella hinder i deras vardag som kunde hindra deras möjligheter att göra ett bra jobb. Praktikanterna var mycket nöjda med praktiken och hoppades på en framtida anställning.


Om du vill ha mer information om Jobb i Hyllie:
http://www.jobbihyllie.se/
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/Hyllie-i-forandring/
http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/Kompetens-i-Hyllie/

 


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen