Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 


 
Projektledare Ulrika Engfors Holmbom och programutvecklare Eva Zetterlund, Örnsköldsviks kommun

Kvalitetslabb i Örnsköldsvik - projektbesök 27 december 2010 

Kvalitetslab är ett ESF-finansierat kommunalt samarbete mellan Kramfors, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Kommunerna har lite olika profiler men gemensamt är att alla jobbar med validering och kvalitetssäkring av icke formellt lärande samt socioekonomiska slutsatser.
Projektet har inte ”egna” ungdomar utan fungerar som konsulter som utvecklar verktyg och stöttar uppdragsgivare, exempelvis socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Bland andra socialtjänsten skickar unga på praktik och har gjort det under lång tid. Problemet har varit att det inte har varit helt klart att verksamheten motsvarar syftet och målen har ofta helt uteblivit. 


För att praktiken ska vara lärande och för att den icke-formella kunskapen ska bli validerad och meriterande använder sig Kvalitetslab av OCN – Open College Network. Projektet har under sin tid utvecklat ett omfattande material med ett stort antal handledningar och mallar för styrning och dokumentation. En del handlar om allmän arbetslivskompetens såsom samarbete, uthållighet, närvaro och oskrivna regler på arbetsplatsen. Den största delen handledningsmaterial handlar om att dokumentera nödvändiga kunskaper och färdigheter för aktuella branscher såsom fordonsmekanik, handel, omsorg, restaurang med flera. Verktygen styr och dokumenterar detaljerat steg för steg lärandet inom hantering av olika typer av maskiner, hygienkunskap, materialkännedom, bakning, kassahantering och annat som blir tydliga indikationer på vad en framtida arbetsgivare kan förvänta sig att den arbetssökande kan bidra med.


Projektet har hållit på i två och ett halvt år och avslutas våren 2011. Ambitionen är att verksamheten ska bli ordinarie i respektive kommun och i Örnsköldsvik tror man på en fortsättning tack vare att den politiska ledningen har varit engagerad i projektet under hela arbetets gång.
        


 


Magnus Björkström

Utredare

Temagruppen Unga i arbetslivet

 


 


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen