Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Bättre stöd till Europas ungdomar - Youth on the move - Unga på väg!

Fem miljoner unga européer söker jobb. Många kommer att misslyckas eftersom de saknar de rätta kvalifikationerna eller erfarenheterna.

 

Unga på väg, ett nytt ledande initiativ som Europeiska kommissionen har lanserat, syftar till att hjälpa dessa ungdomar att skaffa sig de kunskaper, färdigheter och erfarenheter de behöver för att få sitt första jobb.

 

Unga på väg är del av EU:s nya Europa 2020-strategi, och i initiativet ingår 28 centrala insatser för att utbildningen bättre ska motsvara ungdomarnas behov och uppmuntra fler av dem att söka EU-bidrag till studier eller praktik i ett annat land. Detta kommer att förbättra ungdomarnas anställbarhet och tillträde till arbetsmarknaden.

 

För närvarande är det alltför många ungdomar som hoppar av skolan och alltför få som går vidare till högre utbildning, vilket äventyrar Europas framtida tillgång på färdigheter.

 

Unga på väg kommer att bidra till att uppnå de överordnade målen i Europa 2020, som är att senast 2020 minska avhoppen från skolan från 15 % till 10 % och öka andelen unga människor med eftergymnasial utbildning eller motsvarande från 31 % till minst 40 %. Insatserna inom Unga på väg kommer också att hjälpa medlemsstaterna att under de kommande tio åren uppnå EU:s överordnade mål med 75 % sysselsatta, tack vare att man ser till att ungdomar har de rätta färdigheterna för morgondagens jobb. Kommissionens undersökningar visar att 35 % av de nya jobben år 2020 kommer att kräva kvalifikationer på hög nivå och 50 % fordra kvalifikationer på medelhög nivå.

 

Den ekonomiska och finansiella krisen har gjort det svårare för unga européer att komma in på arbetsmarknaden. Antalet unga arbetssökande har ökat från fyra till fem miljoner sedan den finansiella oron började, och EU:s ungdomsarbetslöshet ligger nu på nästan 21 %.

 

Dessa utmaningar kräver samordnat agerade och en fast politisk samordning för att fastställa insatser på EU-nivå och i medlemsstaterna.

Källa: Europeiska kommissionen

 

Litteratur/läs mer:

Faktapromemoria Regeringskansliet 
Youth on the Move


 

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen