Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Transnationellt erfarenhetsutbyte mellan verksamheter/projekt

Svenska ESF-rådet som administrerar genomförandet av Europeiska socialfonden i Sverige lanserade 2010 en strategi  för att förstärka de transnationella dimensionerna inom socialfonden. Erfarenhetsutbyte mellan verksamheter och projekt i olika länder kan ge inspiration och kunskap i nya sätt att arbeta. Temagruppen Unga i arbetslivet har sammanfört några av de projekt som arbetar transnationellt. I den rapport  som sammanfattar diskussionerna från denna träff framgår att projekten har lite olika inriktning när det gäller transnationella kontakter och erfarenheter på projektnivå respektive för deltagare. Temagruppen Unga i arbetslivet har lyft fram att utbyte för unga själva är något som kan utvecklas ytterligare i befintliga och framtida projekt.


Flera rapporter och mötesplatser på nätet har tagits fram för att stödja transnationella aktiviteter . Europeiska kommissionen har bland annat lyft frågan en grönbok kring främjande av ungas rörlighet i utbildningssyfte.


På Svenska ESF-rådets webb och i deras introduktion till transnationellt projektsamarbete  ges exempel på hur det läggas upp, hur man hittar samarbetspartners och annat.


Det finns idag nätbaserade forum för erfarenhetsutbyte. Att projekt i skilda länder har skilda förutsättningar och befinner sig i olika faser kan dock utgöra ett hinder för olika former av utbyte mellan projekt. Ett sätt att underlätta kontakter skulle kunna vara att möjliggöra för projekt i ett land att finansiera besök från andra länder. Ett annat att försöka synkronisera utlysningar mellan länder eller att på annat sätt försöka koppla ihop projekt i olika länder. Kanske går det också utveckla möjligheterna att på ett enkelt sätt koppla samman projekt som vill arbeta med ungdomsutbyte genom nätbaserade arenor såsom Toolkit for transnational exchange and cooperation .

 

ESF-projekt som bekräftat att de använder metoden

1. Övre Norrland - 1000 nya ungdomsjobb i Luleå 

1. Övre Norrland - KomPaRe-Kommunal Partnerskap i Regionen      

1. Övre Norrland - F-SALT- Företagens Sociala Ansvar som Lönsam Tillväxtfaktor  

                                       

2. Mellersta Norrland - Från bidrag till egen försörjning   

2. Mellersta Norrland - Navigatorcentrum i Östersund 

                                                                      

4. Östra Mellansverige - Trans-sam, TRANSnationell SAMverkan för ungas etablering i arbetslivet.  

                            

5. Stockholm - Spira Stockholm   

                                                                                  

6. Västsverige - Möjligheter del 2  

                                                                                 

8. Sydsverige - VIS II   

                                                                                           

9. Interregional - Utbyte Baltikum   

                                                                                  

Litteratur/läs mer:
www.transnational-toolkit.eu
www.transnationality.eu


Europeiska kommissionen KOM (2009) 329/3. Grönbok. Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte.


Europeiska socialfonden (2008). Transnationellt samarbete i Socialfonden 2007–2013. Guide till transnationellt och interregionalt samarbete i ESF 2007–2013. Stockholm: Svenska ESF-rådet.


Europeiska socialfonden (2010). Kunskap, information, verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Stockholm: Svenska ESF-Rådet.


Europeiska socialfonden (2010). Transnationellt projektsamarbete inom Socialfonden – en introduktion. Stockholm: Svenska ESF-Rådet.


Osuch, J., Pawlak, P. & Sowi &  P. &  P. , D. (2009). Transnational Cooperation Projects. A Guide for project promoters. Warsaw: Fundacja Fundusz Wspoosz Ws.
Westerlund, L. (2010). Inside the European Minds. På pizzerian i Pistoia – goda exempel på transnationella EU-projekt. Stockholm: Svenska ESF-Rådet & European Minds.


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen