Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 


Rapporter

Här samlar vi publikationerna från temagruppen.

_____________________________________________________________________________

 

I praktiken sänker vi trösklarna 

I denna publikation vill vi visa att praktik kan vara ett fantastiskt
verktyg – om det genomförs på ett meningsfullt sätt för alla parter.
Vi hoppas att inspirera er som arbetar med praktik och vår
intention är att förmedla råd, förhållningssätt samt aspekter att
fundera på när ni själva ska ordna en praktikplats eller ta emot en
praktikant.
   Ni kan få en bild av på vilka sätt en praktikperiod kan genomföras,
arbetsgivares syn på praktik, vilka egenskaper hos unga som de
anser är viktiga och vilken roll praktiken spelar för den enskilda
ungdomens resa mot arbete eller utbildning. Våra goda råd bygger
på metoder och erfarenheter inom sex besökta ESF-projekt där vi
genomfört 56 intervjuer med unga, projektledare och arbetsledare
samt en enkätundersökning med 122 arbetsgivare som tar emot
praktikanter från ESF-projekt.

 

Ladda ner

I praktiken sänker vi trösklarna

 

 


Temagruppen
var i ett annat sammanhang i Köpenhamn och träffade forskaren Kari Paakkunainen som vid tillfället höll ett föredrag om det moderna samhällets sociala och politiska strömningar utifrån en akademikers perspektiv. Det var många tankegångar i Karis forskningsarbete som vi upptäckte stämde överens med saker vi såg när vi arbetade med rapporten. Eftersom praktik hör hemma i ett större sammanhang har vi sett ett stort värde i att komplettera rapportens mer verksamhetsnära perspektiv med en mer övergripande och aktuell teoretisk samhällsanalys som här finns tillgänglig för den som vill ha kompletterande perspektiv till rapporten. Här kommer vi även att publicera material som skrivits om praktik av andra aktörer och projekt för att ge ett bredare perspektiv och erbjuda olika valmöjligheter när det gäller att närma sig metoden i sitt eget arbete.

 

 

 

 

 

Kari Paakkunainen är forskare vid finska nätverket för ungdomsforskning samt föreläsare inom politisk vetenskap och (Öppna) Universitet i Helsinfors.

 

Läs mer
Reflektioner över risksamhälle: Kontextuell kunskap, reflektivt lärande och att skräddarsy partnerprojekt av Kari Paakkunainen

 

Svenskt Näringsliv: I praktiken

Specialpedagogiska Skolmyndigheten: -Man är liksom fri på jobbet

Swedbank Ungajobb: Röster om Unga Jobb

_____________________________________________________________________________

 

Sommarjobb - ny rapport från Temagruppen
En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Ladda ner den här.

 

 
 
 
 
 
 


 

- I spåren av den ekonomiska krisen 
2011 års uppföljning av Unga som varken arbetar eller studerar

 

Ladda ner

 

I spåren av den ekonomiska krisen

Läs även

 

Unga som varken arbetar eller studerar

 

I medierna:

Unga fortsatt drabbade efter finanskrisen - Ekot Sveriges Radio

 

 

 

 

 

SVT:UR Samtiden - Unga som varken arbetar eller studerar
Vilka är dom och vad gör dom? Se UR Samtidens sändning här på UR Play

 

• Rapporten i medier och bloggar

 

Pressmeddelande 2011-01-28:
Unga som varken arbetar eller studerar

_____________________________________________________________________________

 


Lönsamt med projekt för att få unga i arbete

 

Rapporten är en sammanfattande analys av 28 projekt - varav ett antal men inte alla har haft ESF-finansierad verksamhet - med tillsammans 600 unga deltagare där Payoff beräknat projektens verkningsgrad. Rapporten berättar om projektens lönsamhetsgrad och hur snart den investering som görs i arbetet för att bryta ungas marginaliserig återbetalar sig.

 

Ladda ner rapporten (pdf)

 

_____________________________________________________________________________


2011

 Unga som varken arbetar eller studerar PDF »
Hur många är det och vad gör de?

 Det lönar sig PDF »
En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential

 

2010

 Ungdomsprojekt med transnationella inslag PDF »
Konferensrapport från erfarenhetsutbyte mellan projekt

 

 Europeiska Socialfonden och unga PDF »
Prioritering av projekt för unga 2007-2010.


 Unga som är utanför arbetsmarknaden PDF »
Ingvar Nilsson (2010)

Engelska översättningar 2011:

 

 It pays off PDF »

An analysis of the socioeconomic potential of 28 labour market projects

 

 Young people not in employment or education PDF »
- how many are they and what are they doing?

 Young people outside the labour market PDF »
- a socioeconomic discussion


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen