Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

7-TJUGO

Metoden 7-TJUGO har utvecklats av Arbetslinjen Klippan . I fokus ligger individens motivation och förändring. Klippan startade 1990 som ett projekt för att stödja unga på vägen mot arbetslivet och är nu ett personalägt företag som bland annat erbjuder utbildning i metoden 7-TJUGO. I fokus ligger personlig utveckling och som stöd finns en handledarutbildning och en metodpärm. Metoden riktar sig till olika typer av verksamheter som arbetar med barn och unga. Det finns också anpassat material för barn, 7-TJUGO minior (5–8 år) och 7-TJUGO junior (9–13 år). Metodmaterialen har utvecklats med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden och bygger på Klippans erfarenheter av att arbeta med unga.

 

Grunderna i metoden är existentiellt synsätt, involveringspedagogik, konsekvenspedagogik och lösningsfokuserat förhållningssätt. Metodpärmarna erhålls enbart tillsammans med handledarutbildning omfattande fyra dagar. Pärmen innehåller stöd för handledaren som är sammankopplat med de verktyg och förhållningssätt som berörs vid handledarutbildningen. Utöver information om metod, pedagogik och förhållningssätt berörs åtta olika teman särskilt.


ESF-projekt som bekräftat att de använder metoden

Norra Mellansverige - Insteget                    

                                                                        

Östra Mellansverige - Matchline - APL                          

                                                           

Stockholm - FILUR

 

Norra Mellansverige  W18–24


Exempel på ytterligare verksamheter som använder metoden
Enligt Arbetslinjen Klippan fanns det 2010 över 400 handledare i metoden och den används av följande typer av verksamheter:


• Arbetsmarknadsenheter

• Högstadieskolor

• Gymnasieskolor

• Särskolegymnasier

• Folkhögskolor

• Navigatorcentrum

• Socialförvaltningar

• Statliga institutioner

• Behandlingshem

 

• Öppenvårdsverksamheter

• Bemanningsföretag

• Ungdomsprojekt

• Fritidsgårdar

• Svenska Kyrkan

• Ideella organisationer

• Föreningar

Några konkreta exempel finns bland annat i Jobbtorg Stockholm, Navigatorcentrum Fagersta, Region Dalarna, Gylle skola Borlänge, Arenan Västerås, Föreningen Bryggan, Smedjebackens kommun, Sociala missionen, Sala kommun, Landskrona kommun, Leksands Folkhögskola, Glokala Folkhögskolan Malmö, Svenska kyrkan, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna kommun, Arenan Falun, Fritidsforum, Haraldsbogymnasiet Falun, Ljungbergsgymnasiet och Hagagymnasiet Borlänge, Manpower, Statens Institutionsstyrelse, Littorina Folkhögskola Karlskrona, SISU, Equmenia och Mora kommun


Litteratur/läs mer:
Arbetslinjen Klippans webbsida: http://www.arbetslinjen-klippan.se/592.php

  

 

Dokument och utskick från Temagruppen