Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Experience Learning Description © (ELD)

Experience Learning Description (ELD) har utvecklats av Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU). Metoden utvecklades mot bakgrund av att unga som hade deltagit i ungdomsbyte behövde ett sätt att beskriva, synliggöra och dokumentera sitt lärande. Metoden används idag vid olika typer av ungdomsverksamheter och sprids bland annat av nätverket Kvalitet och Kompetens i Samverkan (KEKS). Nätverket arbetar med kompetens- och metodutveckling riktad till personal i öppen ungdomsverksamhet i landets kommuner.

 

Metoden bygger på att deltagare själva ska beskriva sina erfarenheter och därigenom synliggöra lärande och vilka styrkor de har. ELD kan också användas för att deltagare ska stärka varandra i grupp och bekräfta varandras kompetenser.

 

Under tiden som ett projekt eller en verksamhet pågår kan deltagare dokumentera sina erfarenheter genom en dagbok eller på annat sätt. Individen ska vidare reflektera över sina erfarenheter. I dokumentationen lyfter deltagaren fram saker de anser har utvecklats, som kunskap eller färdigheter. Deltagare och en samtalsledare för en dialog kring dessa frågor och samtalsledaren har tillgång till en frågeguide. Avslutningsvis får deltagarna ett kompetensbrev.

 


ESF-projekt som bekräftat att de använder metoden
1. Övre Norrland - F-SALT- Företagens Sociala Ansvar som Lönsam Tillväxtfaktor     

                                    

2. Mellersta Norrland - Navigatorcentrum i Östersund    

2. Mellersta Norrland - Drop outs vuxenutbildningen Jämtlands län    

                                                       

5. Stockholm - Unga in                                                                                             

 

9.Interregional - Utbyte Baltikum                                                                                    


Exempel på ytterligare verksamheter som använder metoden
http://www.eldkompetens.se/anvaendare.html

 

Litteratur/läs mer:
ELDs webbsida: www.eldkompetens.se
www.ciu.se
www.keks.nu

 

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen