Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Vad vet vi?

 

Det sociala sammanhang som unga lever i spelar stor roll för etableringen på arbetsmarknaden. Föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomi tenderar att påverka ungdomars egna utbildnings- och yrkesval.

 

Det är också tydligt att ungdomar som är födda i Sverige av svenska föräldrar etablerar sig på arbetsmarknaden tidigare än de som är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands, enligt arbetsmarknadsstatistiken.
Internationella jämförelser inom Europa och OECD-länderna visar att ungdomars etableringsmönster är likartat men att etableringsprocessen, när övergångarna sker och hur ungdomar lever under processen ser olika ut.

 

Nätverk - en väg till arbete
I en undersökning genomförd för tio år sedan frågade Ungdomsstyrelsen alla unga som var 20 år och hade ett jobb hur de fått detta (Ungdomars vägval, Ungdomsstyrelsen 2000).
57 procent av de unga hade fått jobb via släkt och vänner. 17 procent via sommarjobb och praktik.  Tre av fyra hade alltså fått jobbet via kontakter. 20 procent hade fått jobb via formella kanaler – arbetsförmedling och jobbannonser etc.
Att hjälpa unga att skapa nätverk är en viktig roll för skola och arbetsmarknadsinsatser och det jobbar också många projekt med. Hur det går till kommer vi att berätta mer om här på webben.


Att varken arbeta eller studera
Många projekt arbetar mot målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. Temagruppen kommer inom kort med ny statstik på hur stor gruppen som kallas ”utanför” är. Under våren kommer sedan en fördjupad analys av temagruppens partnerorganisationer.


Vilka unga finns i projekten?
Temagruppens enkät till ungdomsprojekt visar att de unga deltagarna i projekten har en så kallat multipel problematik. I det här fallet innebär det att de inte bara står utanför arbetsmarknaden. Mer än hälften saknar färdig grundskole- eller gymnasieutbildning. Många har psykiska och andra funktionsnedsättningar. Många har problem i hemmet. Hälften av deltagarna har varit utanför arbetsmarknaden i ett år eller mer.

Vad gör projekten?
Som konsekvens av att de unga deltagarna i många fall står långt ifrån arbetsmarknaden jobbar många projekt med att ge de unga en strukturerad vardag – innan de kan gå vidare med till exempel utbildning eller praktik.
Många unga har skolmisslyckanden bakom sig. För att motivera dem att fortsätta eller färdigställa sin utbildning jobbar många projekt med alternativa utbildningsformer eller låter de unga prova på att studera – för att de ska få tillbaka självförtroendet och våga satsa på en utbildning.
Flertalet unga i projekten saknar arbetslivserfarenhet. Kopplat till en misslyckad skolgång och i många fall ett lågt självförtroende krävs det olika verktyg för att de unga ska klara en praktik. Initialt krävs mycket stöd till den unge och till arbetsgivaren. Projekten löser det på olika sätt genom samarbete med arbetsgivare, checklistor, journummer till arbetsgivare om de har problem mm. Temagruppen kommer snart med handböcker för arbetsgivare och projekt om hur praktik kan organiseras på ett bra sätt.


”En ungdom åker iväg och du får tillbaks en ny”
Effekterna av att låta unga åka utomlands på praktik eller utbyte är stora. I temagruppens rapport Transnationella ungdomsprojekt kan du läsa mer.  Temagruppen arbetar aktivt med att minska hindren för att unga ska kunna praktisera eller studera utomlands.


Medfinansiering i ungdomsprojekt är svårt
En majoritet av ungdomsprojekten uppger att medfinansieringen och hur den är strukturerad utgör ett hinder för att jobba med de ungdomsgrupper som bör vara särskilt prioriterade – helt enkelt för att de inte har någon individuell ersättning. Temagruppen arbetar aktivt för att förändra förutsättningarna för att arbeta med målgruppen som är under 18 år och unga som varken studerar eller arbetar.

 

Dokument och utskick från Temagruppen