Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

Samverkan kring en väg in och flera vägar ut – Navigatorcentrum

 

Vad är ett Navigatorcentrum?
Med navigatorcentrum menas vanligen en fysisk plats där olika aktörer samlat verkan för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för olika grupper. Inte nya enbart även om det är vanligt förekommande.

 

Nationella nätverket Navigatorcentrum

Navigatorcentrum ska fungera som en katalysator för unga och hjälpa dem framåt.
För att lättare kunna utbyta erfarenheter bildade nio kommuner 2007 Nationella nätverket Navigatorcentrum. Syftet är att underlätta för de olika navigatorcentrumen att samverka. Nätverket fungerar som ett stöd för de enskilda verksamheterna och är en knytpunkt Inom nätverket förs en dialog om framgångsfaktorer och metoder, och sist men inte minst har nätverkets aktiviteter bidragit till att stärka legitimiteten för de enskilda navigatorcentrumen i deras egna kommuner.

 

http://www.navigatorcentrum.se/

 

Olika navigatorcentrum:

Navigatorcentrum i Östersund

Navigatorcentrum Arenan i Västerås

Navigatorcentrum Ung resurs i Motala

Navigatorcentrum i Helsingborg

Navigatorcentrum i Trelleborg

Navigatorcentrum i Norrköping

Navigatorcentrum Duellen i Flen

Navigatorcentrum Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg

Navigatorcentrum i Sala

 

 

Litteratur/läs mer:

Vägarna in

 

 

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen