Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

 

 

 

Metodguiden

Här presenterar Temagruppen Unga i arbetslivet de metoder som ungdomsprojekt med stöd från Europeiska socialfonden använder. Metoderna har identifierats genom en enkät till ungdomsprojekten som genomfördes våren 2010 tillsammans med temagruppens dialog med olika ungdomsprojekt. Eftersom samtliga projekt inte besvarat enkäten och nya projekt tillkommer kan det förekomma ytterligare metoder och arbetssätt.

Arbetar du i ett ungdomsprojekt och känner att någon metod som ni använder saknas?
Meddela oss på temagruppen@ungdomsstyrelsen.se

 

Genom länkarna kan ni ta del av en beskrivning av respektive metod och hänvisningar till ytterligare litteratur kring metoden. Temagruppen har inte gjort någon genomgripande bedömning av respektive metods effektivitet och resultat i detta skede. Socialstyrelsen  genomför regelbundet granskningar av metoder inom socialt arbete, vilket berör en del av de metoder som förekommer inom de aktuella ungdomsprojekten.

 

 Samverkansformer
Praktikstudien

 

 Samverkansformer
Navigatorcentrum

 

 Alternativa utbildningsvägar
Open College Network (OCN)

 

 Dokumentation av ungas kunskaper
Open College Network (OCN)
Experience Learning Description (ELD)

 

 

 Individuell vägledning
7-TJUGO
 

 

 Transnationellt arbete
Transnationellt erfarenhetsutbyte mellan verksamheter/projekt

      Transnationellt utbyte för deltagare i form av arbete, studier eller praktik

 

 

 Entreprenörskap
 

 Artiklar om metoder
SPeL: Socioekonomiska bokslut - hanteras varsamt!

 

Dokument och utskick från Temagruppen