Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 


 

Praktik är ingen enkel sak

KomparNätverksträff
14 september, Örebro


Deltagare

Ungdomsprojekt: 
Jobbforum, Andra chansen, NUEVO, Trans-Sam, Transit-projektet, Jobb i sikte, Ung möjlighet och L4U

Övriga aktörer:
Apel/SPeL, Svenska ESF-rådet och Temagruppen Unga i arbetslivet


Ungdomsprojekten i östra mellansverige träffades i Örebro för att utbyta erfarenheter kring hur man utvecklar och driver samarbetet med arbetsgivare, såväl privata som offentliga. Alla är överens om att arbete som anställd eller praktikant är oerhört viktigt för en arbetslös ungdoms framtida etablering. De flesta ESF-finansierade projekt inom pro gramområde två har praktik som en viktig ingrediens.

Trots att praktik är ett mycket lättbegripligt koncept och att antalet potentiella praktikplatser är många vittnar ungdomsprojekten om att det här inte är någon enkel sak att hitta platser. Många projekt ägs och drivs av kommuner ensamma eller tillsammans med andra organisationer. Trots det är kommunen kanske den svåraste arbetsgivaren att få praktik hos. De stora och komplexa organisationerna har ofta nog med arbete med att ansvara över sin egen personal. Små privata företag är lite enklare för projekten att komma in i. En framgångsfaktor är att visa vikten av vad arbetsplatsen kan vinna på att ta emot en praktikant. På strategisk nivå är det bra att projektet bjuder in sig själv till de arenor där arbetsgivarna finns. Activa driver Transit-projektet och Trans-Sam och de har jobbat länge med de här relationerna. De har använt sig av marknadsförare för att få bra kontakt med arbetsgivare.

Flera av projekten i östra mellansverige påtalar betydelsen av att ungdomarna själva måste vara med i de inledande kontakterna med arbetsplatsen. De måste lära sig att skapa egna relationer. Emellanåt är det mycket svårt för projektdeltagare att på egen hand sköta kontakterna och då är handledarnas stöd helt avgörande.

Sociala hinder
Många av ungdomarna har svårt att fungera socialt och de har liten eller ingen erfarenhet från att jobba på en arbetsplats. Transit-projektet har många unga som kommer från särskola och som har Aspergers syndrom. För de ungdomarna liksom för många andra i projekten är det avgörande att det finns stöd från och närhet till personal i projektet. Ibland kan det handla om att vara med några timmar och ibland kan personal få följa med en hel vecka för att det ska fungera. Då är det viktigt att det finns resurser för att kunna ge det här individuella stödet. Efter en tids praktik växer självförtroendet hos deltagaren enormt och vägen till ett riktigt jobb blir betydligt kortare. I projektet Trans-Sam får ungdomarna möjlighet att åka till ett annat land på enklare praktik. De får klara sig relativt mycket på egen hand och det är ett mycket stort steg för dem. När de kommer tillbaka har själförtroendet stärkts så mycket att de är redo för praktik där de bor.

Det är tydligt att det finns många bra sätt att jobba med praktik på men det som saknas är sammanfattad dokumentation av de metoder som används. Det blir en lärandeprocess som alla projekt måste gå igenom. Mats Andersson från Svenska ESF-rådet föreslår att projekt kan underlätta lärandeprocessen genom att komplettera med ett kompetensutvecklingsprojekt inom programområde ett. Det krävs ingen medfinansiering för att få stöd inom programområde ett och därför kan det vara ett smidigt komplement.           


 


Magnus Björkström

Utredare

Temagruppen Unga i arbetslivet

 


 


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen
I blickfånget

 International Youth Unemployment Seminar 2010 Blog »

 Fokus Danmark: Hur bekämpas ungdoms-arbetslösheten där? »

Kalendarium

 

 Styrgruppsmöte och projektbesök i Söderhamn
7 april.

 

• Regional konferens Jönköping » 
Hur samhället möter unga.
8 april.

 Att skapa vägar in - arbete, utbildning och unga i utanförskap »
19-20 april 2010 på Fittja gård, Stockholm.