Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Ungdomsarbetslöshetsstatistiken

 

Statistiken för ungdomsarbetslöshet har visat sig vara svårtolkad. Här kommer därför en förklaring.


Statistiska centralbyrån
Den offentliga arbetslöshetsstatistiken kommer från SCB och mäts med hjälp av Arbetskraftsundersökningen (AKU). Det är en urvalsundersökning där personer intervjuas och får svara på frågor om vad de gjort en specifik vecka av året, den sk. referensveckan.
Om du svarar att du arbetat mer än 1 timme denna vecka (även om det är oavlönat arbete i familjens företag) anses du vara sysselsatt. Om du söker arbete (eller om du snart ska tillträda ett arbete) räknas du som arbetslös. Vissa arbetsmarknadsinsatser räknas som arbete och andra inte. Sedan viktas undersökningens resultat för att resultaten ska spegla sysselsättningssituationen i hela befolkningen. Till gruppen unga räknas individer i åldern 15–24 år.

Tre nivåer finns; sysselsatt och arbetslös i arbetskraften samt utanför arbetskraften.
En uppgift om att exempelvis 28 procent (AKU maj 2010) av de unga (15-24 år) är arbetslösa syftar alltså på 28 procent av de unga i arbetskraften – inte det totala antalet unga i befolkningen. I relation till unga i befolkningen blir andelen 15 procent.
För åldersgruppen 15–74 år är andelen arbetslösa i arbetskraften 9 procent, och i befolkningen 6 procent. Arbetslösheten är alltså betydligt högre bland unga än i andra åldersgrupper hur vi än räknar.

I ungdomsgruppen består kategorin utanför arbetskraften främst av studerande som inte söker arbete. Men en betydande grupp är också unga som uppger att de varken studerar, arbetar eller söker arbete. 2009 räknades 102 200 unga som velat arbeta in i kategorin utanför arbetskraften. Eftersom de inte räknas in i arbetskraften finns de inte med i arbetslöshetsstatistiken (de kallas latent arbetssökande). För att fullt ut spegla ungas etablering är detta viktigt att väga in.
 
 
 
Källa:   AKU 2010

 

 

Sysselsatta i AKU
Källa: Statistiska centralbyrån

-personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem


-personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande under hela referensveckan.


Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.

 

 


 

 

Dokument och utskick från Temagruppen
I blickfånget

 International Youth Unemployment Seminar 2010 Blog »

 Fokus Danmark: Hur bekämpas ungdoms-arbetslösheten där? »


• Ungdomstorget ett exempel på samverkan lokalt mellan myndigheter »


Kalendarium

 

 European Network on Youth Employment 3rd meeting
12-13 juli Stockholm

 Slutkonferens Kompare i Piteå
7 april.

 

• ESF Lärkonferens - Hur stärker vi Socialfondens chanser att göra skillnad?  
25-26 augusti Sollentuna.


 

• Styrgruppsmöte på Ungdomsstyrelsen Sthlm.  
8 juni.


 Mora årets ungdoms-kommun - Konferens om arbetsmarknad och in-flytande.
9-10 september.