Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

Besök vår blogg!

 

Vi i Temagruppen Unga i Arbetslivet bloggar om vårt arbete. Läs bloggen här!

 

 

 

Vilka är vi?

 

Ungdomars möjligheter att få ingångsjobb har förändrats då arbetsmarknadens struktur och tillgången till okvalificerade yrken har förändrats. Detta vill ESF, Europeiska Socialfonden, råda bot på och har därför upprättat Temagruppen Unga i arbetslivet.

 

Temagruppen består av en styrgrupp med representanter från ett flertal aktörer. Ett kansli på Ungdomsstyrelsen med en koordinator, en webbredaktör, en utredare och en administratör. På Arbetsförmedlingen i Göteborg finns även en medkoordinator som räknas till kansliet. Dessutom finns en styrgrupp, expertgrupp och en highlevelgrupp.


 

Styrgruppen »

 

Higlevelgruppen »

 

Expertgruppen »

 

Kansliet »

 

Samverkansparter i Temagruppen »

 

 

 

 

Dokument och utskick från Temagruppen