Temagruppen Unga i Arbetslivet © 2010

 

 

 

 

Följ oss på Twitter!Bli vår Facebookvän!UngdomsstyrelsenESF - Europeiska Socialfonden

 

 

 

 

Projektbesök & artiklar

 

Här samlar vi artiklar och projektbesök från Temagruppen Unga i arbetslivet.

Samt att vi uppmärksammar artiklar och händelser som finns på externa sidor.

Arkiv 2010


 

 

Praktikseminarium med Swedbank och 2a chansen
Den 13 oktober deltog Temagruppen Unga i arbetstlivet i konferensen Working Life. 200 konferensdeltagare kom efter lunchen och lyssnade när Temagruppens Lidija Kolouh berättade om, och samtalade med Swedbank och 2a chansen från Uppsala om praktik som verktyg i arbetet med arbetslösa ungdomar.


Arbetsmiljöforum ordnar varje år konferensen Working Life där olika arbetsmarknads- och tillgänglighetsfrågor sätts i fokus. Temagruppen Unga i Arbetslivet var inbjudna att delta. Den nysläppta rapporten ”I Praktiken Sänker Vi Trösklarna” var seminariets epicentrum. Lidija konstaterade att arbetsgivare tycker att viktigaste egenskapen hos ungdomar är motivation. Det är även den egenskapen de tycker att ungdomarna kan bli bättre på. Sylvia och Rebecca från 2a chansen intygade vikten av att jobba med detta.

 

Sylvia:

- När man jobbar med praktik är det viktigt att utgå från individen. Vilken roll ska praktik spela i just den här individens utveckling.  Att jobba med praktikens syfte är viktigt för att kunna få fram motivation.


Rebecca:
- Det är viktigt att ha regelbundna trepartssamtal så att både handledaren, den unge och lotsen har en gemensam bild och gemensamma förväntningar.

 

Johan Jilborn förklarade att Unga Jobb i grunden är ett informationsprojekt för att få Swedbank själva att ta emot praktikanter. Det ingår även att informera bankens kunder med vilken lätthet man kan ta emot praktikanter och att det finns stöd att få från Arbetsförmedling. Alinn berättade som sin resa från Unga Jobb praktikant till anställd inom banken. Hon jobbar idag med att sprida Unga Jobb konceptet samtidigt som hon lär sig kassa och kundtjänst. Hon hade inte alls föreställt sig att hon skulle jobba på bank. Hon har tidigare studerat musikteori och haft fyra parallella tillfälliga jobb. Hon tycker praktik är bra för att få prova på något nytt och att man kan få upp ögonen för att man kan fler saker än man kanske trodde.

 


Temagruppen Unga i arbetslivet träffade Skåneprojekt
Den 8e och 9e september åkte temagruppens coordinator Susanne Zander tillsammans med Maria Sundbom Ressiassi från Ungdomsstyrelsen och ansvarig för satsningen Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända och Stefan Holmgren handläggare i EU-programmet Ung och Aktiv i Europa till Malmö och Lund för att träffa projekt inom samtliga program. Inom såväl den statliga satsningen Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända (oavsett ålder) såväl som ESF och Ung och aktiv så är syftet att motverka arbetslöshet.

 

Läs mer

 


 

Finländskt ESF-projekt besökte Temagruppen

Projektet Lärdom i bruk 2011-2013 besökte fredagen den 9:e september Stockholm och Temagruppen Unga i arbetslivet. De var särskilt intresserad av den analysmodell som ligger till grund för rapporten Unga som varken arbetar eller studerar. Förhoppningen är att de ska kunna ta fram en liknande modell för Finland.

 

Projektet Lärdom i bruk genomförs i syfte för att identifiera och koordinera effektiva verksamhetsmodeller i området sektorövergripande arbete inom ungdomspolitik och välfärdsservice. Man skall ta fram en guidebok för kommuner, organisationer och nätverk för att utveckla ett sektorövergripande samarbete.

 

Läs mer:

The ESF Operational Programme in mainland Finland

 

 

Lyssna på oss!

Den 5-6 september möttes personal, beslutsfattare, forskare och föräldrar på idékonferensen Lyssna på oss! Konferensen arrangerades av Handikappförbunden och andra aktörer. Drygt 400 personer deltog i Stockholm och Temagruppen fanns på plats för att sprida kunskap om vad som görs inom ESF-projekt som arbetar med unga samt sprida våra rapporter.

 

Konferensens främsta syfte var att svara på frågan Varför ska vuxna lyssna på barn och unga? Likaså att påvisa barns och ungas kompetens om sig och sin situation. För att vuxna ska bli motiverade att verkligen lyssna på och ta barns och ungas åsikter på allvar är det nödvändigt att vuxna får uppleva och förstå att barn och ungdomar är trovärdiga och kompetenta.

 

De som inte hade turen att få en plats på konferensen kan ändå få en hel del till livs genom att besöka nedanstående länkar:

www.handikappforbunden.se
www.handisam.se
www.ur.se

http://www.hso.se/verksamhet/webbtv/

 

"Vuxna tar inte sitt ansvar"

Detta säger Lidija Kolouh, utredare vid Temagruppen Unga i arbetslivet i P1 morgon. -Vi sätter inte in tidiga insatser, vi låter det gå för långt, fastslår Kolouh när P1-morgon uppmärksammar unga som inte gör någonting.

 

Här kan du lyssna på hela inslaget i SR P1-Morgon

 

Uppföljning av åtgärder för unga som varken

arbetar eller studerar

Bidrag till kommuner för att utveckla verktyg för att utvärdera de verksamheter som riktas till unga som varken arbetar eller studerar.

 

En viktig och prioriterad del av ungdomspolitiken är att stödja unga, i åldern 16-25 år, som varken arbetar eller studerar. Till kommunernas ansvar hör att löpande hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen (som är 16-20 år och som inte går i gymnasiet) är sysselsatta för att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

 

Läs mer på Ungdomstyrelsen.se

 

Almedalen 2011

 

 

 

Ladda ner

 

 

Nu kan du sprida våra två senaste
rapporter till dina internationella
vänner - på engelska

Ladda ner

 

Young people not in employment or education
- how many are they and what are they doing?

 

It pays off
- an analysis of the socioeconomic potential of 28 labour
market projects


Institutet för Framtidsstudier anordnade seminariet:
EU och ungdomarnas framtid nu på SVT Play

Direktlänk till SVT Play

Dagens ungdomar är den kommande generationen studenter, arbetstagare och ledare i EU. De har växt upp som EU-medborgare och därmed erfarit både tanken och praktiken av fri rörlighet. Så vilka är deras framtidsutsikter?

Susanne Zander från Temagruppen Unga i arbetslivet presenterade punkten: Ungdomars arbetslöshet—EU2020 i verkligheten.

 

Med bl.a. Joakim Palme, Bo Malmberg mfl. Paneldebatt med Gustav Fridolin, riksdagsledamot (MP), Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S) och Hanif Bali, riksdagsledamot (M).

 

  


 

 

Presentation av rapporten Det lönar sig vid frukostseminarium 11 april.


Detta är en nedkortad version av presentationen. För att se hela presentationen, inklusive efterföljande frågor, följ den här länken.

 

Ladda ner presentationen (pdf)

Ladda ner pressrelease (pdf)

Ladda ner rapporten Det lönar sig (pdf)

 


OECD varnar Sverige för arbets-löshet

Svensk ekonomi fick starka lovord när den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD presenterade sin ekonomiska rapport om Sverige den 20 januari. Samtidigt varnades det för den höga arbetslösheten och risken för en tudelad arbetsmarknad. OECD har flera förslag för att motverka att arbetslösheten får fäste.

- förbättringar i utbildningssystemen och lärlingsplatser.

- sänkta skatter på arbetsinkomst.

-OECD föreslår mindre förändringar av trygghetssystemen, eftersom de idag skyddar äldre, ibland improduktiv arbetskraft och riskerar att stänga ute ungdomarna.

-likaså är OECD kritisk till de avtalade lägstalönerna, som organisationen anser vara alltför höga och därigenom försvårar för dem utan jobb att komma in på arbetsmarknaden. Mer kan göras för att försäkra sig om att minimilönerna är i nivå med arbetstagarnas produktivitet, anser OECD.


Sammanfattning på svenska

Rapporten i sin helhet

 

 

 

Nordens Välfärdscenter:
Fokus på Ungdom Utenfor 

Nordens Välfärdscenter lyfter i rapporten Fokus på Ungdom Utenfor några rekommendationer som de hoppas kan bidra med en utveckling av arbetet med unga utanför i Norden.

• Lyssna till ungdomarna. Brukarsamverkan är en central princip i utvecklingsarbete.

• Se till att skolsystemet bygger på mångfald. Det är mer och mer uppenbart att den skola vi erbjuder unga inte speglar variationen i ungdomsgruppen.

• Vi behöver en skola för framtidens arbetsgivare. Skolan utbildar för att bli anställd – var är morgondagens arbetsgivare?

• Nya arenor behövs för att lära av de goda exemplen som ändå finns i Norden.

• Låt näringslivet och unga lära av varandra. Skolan måste se den betydelse näringslivet har i hur skola utvecklas. Näringslivet måste se de möjligheter som öppnar sig genom att lyssna till dagens unga och se deras unika kompetenser.

Läs mer

 


Kvalitetslab är ett ESF-finansierat kommunalt samarbete mellan Kramfors, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Kommunerna har lite olika profiler men gemensamt är att alla jobbar med validering och kvalitetssäkring av icke formellt lärande samt socioekonomiska slutsatser.

 

Läs artikeln


 

 

 

Unga röster är bloggen där unga som själva har erfarenhet av att stå utanför arbetsmarknad och studier kan berätta om sina tankar och erfarenheter.

 

Läs bloggen

 

Jokke som bloggar på Unga röster har blivit interjuvad av SVT. Se reportaget här

 

NYTT!

• Styrgruppen i London för att träffa Audit Commission »

• Temagruppen Unga i arbetslivet träffade Skåne-projekt »


 

 Finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet fortsätter kampen mot ungdomsarbetslöshet »

 Nätverksträff i Örebro »

 Handlingsplan ska få fler ungdomar att gå klart skolan »

 The European Network on Youth Employment lanserar ny webbsida »

• SKL föreslår att ett Kvalificeringsprogram inrättas »

• International Youth Unemployment Seminar 2010 Blog »

 Fokus Danmark: Hur bekämpas ungdoms-arbetslösheten där? »

Ungdomstorget ett exempel på samverkan lokalt mellan myndigheter »

 Här kan du ladda ner Ingvar Nilssons rapport:
Unga som är utanför arbetsmarknaden 
»

 

 

 Statistiken för ungdomsarbetslöshet har visat sig vara svårtolkad. Här kommer därför en förklaring.

  

 Praktik är ingen enkel sak »
Ungdomsprojekten i östra mellansverige träffades i Örebro för att utbyta erfarenheter kring hur man utvecklar och driver samarbetet med arbetsgivare, såväl privata som offentliga.

 

 Nyhetsbrevet september

Laddas ner som pdf.


 


Stefan Holmgren från Ung och Aktiv i Europa bloggade för Temagruppen från vårens (2011 )stora ungdomskonferens under det ungerska ordförandeskapet.

Läs bloggen


 
Youth on the Move